Info för utställare/exhibitor's info

Till samtliga utställare!

         

Fyll i dina uppgifter noggrant när du gör din anmälan - kom ihåg att du ansvarar för att din anmälan blir korrekt!


Kontrollera när sista anmälningsdag är och vart din anmälan skall gå. Betala din anmälan till rätt postgironummer.


Om du inte gör din anmälan via internetanmälan glöm då inte att ange registreringsnummer. Anmäler du via internetbank så ange då registreringsnummer, hundens namn på stamtavlan (förkorta gärna) utställningsklass samt ditt medlemsnummer.


För utländska utställare gäller att du till anmälan skall bifoga en kopia av originalstamtavlan/registreringsbevis och om hunden skall deltaga i bruks/jaktklass ett wcc och en kopia på inbetalning. Se även vår information för utländska utställare HÄR!


Hundägaren ska vara medlem i SKK eller i av SKK godkänd utländsk klubb. Medlemskontroll utföres regelmässigt.


Svenskägd hund skall anmälas med svenskt registreringsnummer (gäller även delägd). För utländsk hund skall kopia av stamtavla/registreringsbevis medfölja tävlingsanmälan.


Hund får anmälas i endast en (1) klass. Kontrollera noggrant så att du anmäler i rätt klass. Man får inte byta klass på utställningen, enda undantaget är om det skett ett administrationsfel och hunden hamnat i fel klass.


Utländsk hund anmäld i championklass får tävla om certifikat. Erforderlig ålder för deltagande/klassindelning i utställning skall ha uppnåtts på utställningsdagen.


På www.skk.se hittar du de nya utställningsreglerna som gäller från och med 11 januari 2011 i samtliga nordiska länder   

 

-----------------------------

Entry, foreign exhibitors:

 


You can enter your dogs either by SKK’s OnLine Service or do postal entries.


SKK’s Entry OnLine service (Internetanmälan)

With this service you do your entries for one or more dogs, and pay the entry fees at the same time (we accept payment via VISA or MasterCard). Go to http://kennet.skk.se/anmalan/


You may not enter the show via Svenska Kennelklubbens, SKK, (the Swedish Kennel Club's) online service, until the dog has been recorded by SKK and can be find in the SKK's database. A foreign dog which has participate at an official dog show in Sweden or has progeny registered in Sweden, will be found in the database. If you can't find the dog's data, then SKK need to record the dog's information into the database before you enter. Please note that in the database the dog will keep its original registration number, i.e. the dog will NOT receive a Swedish registration number as well.


If your can't find your dog in SKK's database but you want the dog to be included, you need to send  a photocopy of the registration certificate including registration number, three generation pedigree (with reg.no.) e.t.c. Please note that the copy has to be sharp and readable otherwise we can't type in the information.

 

Please send the photocopy by post to:


SVENSKA KENNELKLUBBEN

REGISTRATION DEPARTMENT

SE-163 85 SPÅNGA

SWEDEN


or by fax: +46 8 795 30 99.


Please write a note of the purpose.N.B. We kindly ask you to send the photocopy well ahead in time since they record foreign dogs when time left.

»   Curabitur